W dniu 19.12.2017r. nastąpiło otwarcie ofert na  projekt  w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.”

Spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie wybrano ofertę firmy:  ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Władysław Markulis, ul. Kościuszki 11, 25-001 Kielce.

Protokół z rozstrzygnięcia poniżej.

Protokół