• 29 MAJA 2020

  Ogłoszenie

  Zgodnie z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego wydanymi przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną z dniem 1.06.2020 wznawiamy zajęcia organizowane zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0007/19-00 w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze.

  Czytaj dalej
  • 28 MAJA 2020

  Powrót uczestników do Dziennego Domu Pobytu

  Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu z utęsknieniem czekali na odwieszenie działalności placówek wsparcia dziennego i od 26 maja ponownie uczestniczą w zajęciach oferowanych stacjonarnie przez naszą placówkę. Nasi podopieczni bardzo ucieszyli się z powrotu, z możliwości kontaktu ze znajomymi z projektu,z personelem. Wszyscy stęskniliśmy się za sobą i cieszymy się,że możemy się spotkać. Przyjemnie jest razem

  Czytaj dalej
  • 27 MAJA 2020

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zdobywa pieniądze !!!

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder otrzymała w kwietniu 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie na realizację projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy. Wartość projektu 2 008 784,46 zł w tym dofinansowanie 1 858 158,89 zł okres realizacji projektu od 01.06.2020-31.12.2022r. Ponadto Fundacja jest w trakcie realizacji następujących projektów:

  Czytaj dalej
  • 21 MAJA 2020

  AKTYWNA INTEGRACJA SENIORÓW

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od lipca 2020r. rozpocznie realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, zadanie będzie realizowane w ramach   konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Celem zadania pn. Aktywna integracja Seniorów jest zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenie świadomości konsumenckiej. Odbiorcami zadania będą podopieczni Domu Seniora im. Sue Ryder

  Czytaj dalej