Zgodnie z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego wydanymi przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną z dniem 1.06.2020 wznawiamy zajęcia organizowane zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0007/19-00 w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze.