Fundacja „Dom Seniora im.  Sue Ryder” w Pierzchnicy ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  Fundacji „Dom Seniora im.  Sue Ryder” w Pierzchnicy oraz jej jednostki podległej – Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy za  2018 i 2019 rok. Zapytanie można zobaczyć pod poniższym linkiem: