Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 50 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Pierzchnica.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica

Wartość projektu 1.056.495,55 PLN

Wkład własny w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 79.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 977.295,55 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2022

  • 26 WRZEśNIA 2019

  Wyniki zapytania ofertowego

  W dniu 25.09.2019r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. Prace remontowo -wykończeniowe na potrzeby realizacji projektu Aktywny i bezpieczny Senior Aktywny i bezpieczny Seniora-usługi opiekuńcze finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru ofert.

  Czytaj dalej
  • 23 WRZEśNIA 2019

  POSZUKUJEMY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w związku z realizacją projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- Usługi opiekuńcze finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny zwraca się z zapytaniem o możliwość przygotowania oferty na dostawę usług i towarów niezbędnych do realizacji projektu.  W załączeniu przedstawiamy

  Czytaj dalej